۱۳۹۹ سه شنبه ۳۰ دي | Tuesday 19 January 2021
 
   

خاک مقدس سرزمینم  الموتم را دوست دارم. زیرا قدم‌های سنگین مردان و زنان بزرگی را بر روی شانه هایش تحمل کرده است. آسمان آبی الموتم را دوست دارم. زیرا آبی‌تر از آبی هر آسمانی است. ماه در آسمان سرزمینم درست نیافتنی نیست. کافی است شبی نردبانی بگذارید و بالا بروید تا نرسیده به انتهای سروهای بلند باغ، ماه را در دست تان احساس کنید.

طلوع خورشید سرزمینم را دوست دارم زیرا وقتی خورشید برای هزارمین بار پرده خیمه شب بازان را کنار می‌زند، زندگی از سر گرفته می‌شود. رودهای خروشان سرزمینم را دوست دارم زیرا من از رودهای رونده پشتکار می‌آموزم. کوهها و قله های سر به فلک کشیده الموتم را دوست دارم زیرا با نگاه کردن به آنها کمربندم را محکمتر از قبل می‌بندم. مردم سرزمینم را دوست دارم زیرا مانند رود بخشنده و مانند آفتاب تابانند.

سرزمینم را دوست دارم زیرا در آن به دنیا آمده ام. راه رفتن آموخته ام. زمین خورده ام و دوباره ایستادن را فرا گرفته ام. بزرگ شده ام و معنی عشق را از لابه‌لای کتابهای بوستان و گلستان پیدا کرده ام. فهمیده ام که خداوند جای دوری نیست. همین نزدیکی‌هاست و می‌دانم که روزی در این سرزمین خواهم مرد و خاک مقدس سرزمینم پذیرای تن بی‌جانم خواهدشد. اما همیشه روحم در این سرزمین خواهدماند و من در آبی آسمان متبلور خواهم شد. با رود در خواهم آمیخت و دشتها و کوههای سرزمینم را طواف خواهم کرد. و هر روز صبح نظاره گر طلوع باشکوه خورشید خواهم بود. سرزمینم را دوست دارم، زیرا سرزمین کوه، رود، آسمان، خورشید، و مردمی بی‌ریا است. اینجا سرزمینم « الموت» است.

دوستان گرامی : بیائید بدون تخریب فرهنگها و اشاعه جوکهای ناروا برای یکدیگر از زیبائیهای لحجه های خوب لذت ببریم واین گویش زیبا را حفظ نمائیم.

لغاتي كه در زبان الموتي بكار برده ميشود لغات فارسي اصيل اصيل است و لغاتي است كه در جامعه شهر نشين و ماشيني امروز دست به فراموشي سپرده شده و هدف از ارائه چنين لغات يا اصطلاحاتي خنداندن مخاطب نيست بلكه باز گرداندن بخشي از فرهنگ از دست رفته ماست.پس ما رادر بهتر شدن اين مطالب و همچنين پيش بر اين هدف ياري كنيد .منتظر نظرات شما هستيم.

نمونه ای از این گویشهای زیبای الموتی: نوشته مونا مقیمی

لیست مهمانهای یک خانم الموتی برای دعوت به عروسی: منی ننه جان،منی مهربان بابا، منی قشنگه خوار، منی عاقل برار، منی هنرمند زن برار، منی عزیز زن عمو، منی زحمت کش زن دایی، منی ماه تیکه خالک، منی تخت سر بشورده شومار، منی خرس شوپیر، منی بمرده شوبرار، منی گواله شوخوآر، منى کفتاله جارى با اوشانى تش بيته طايفه
                                                                                   جهت ارسال نظرکلیک کنید

موضوع مطلب: لهجه محلی یا تاتی مردم الموت
بعد از لهجه های ایران باستان که از راه کتیبه های باستانی می توان شناخت و گذر

از زبان پارتی ( پهلوی اشکانی ) ، پارسی میانه یا پهلوی ساسانی ، ختنی ، سعدی

و خوارزمی لهجه های نو یا جدید ایرانی به نام فارسی حایگزین زبان های اشاره

شده گردید که در قرن های اخیر متداول گشته است که خود شامل فارسی نو

(آذری ) آسی ( استی ) ، پشتو ( پختو ) ، بلوچی و کردی می باشد .

مردم الموت به لهجه محلی یا تاتی تکلم می کنند که از نظر ریشه کلمات بدون در

نظر گرفتن لهجه بر اساس موقعیت جغرافیایی آثار قدمت و اصالت بیشتر و آمیختگی

با زبان عربی و سایر زبان ها کمتر دیده می شود . با توجه به استیلای دیلمان قبل از

اسلام و تا چند قرن پس از پیروزی انسان ممکن است زبان فعلی الموت ، زبان دیلم

باشد .

چرا بسياري از روستاهاي نزديك به هم تفاوت فاحش گويشي و لهجه اي دارند/


اهالی روستاهای لامان ، مدان ، هرانک ، کافر کش ، آوه و تعدادی از خانواده ها در

شتر خان و سفید در به زبان ترکی تکلم می کنند.

مراغی ها علاوه بر تاتی معمولی و فارسی یک لهجه خاصی میان خودشان صحبت

می کنندکه با تاتی متداول کم و بیش فرق دارد .

اهالی ناحیه رودبار الموت با زبان فارسی نیز آشنایی دارند

معنی
تلفظ
لغت
رعد
asman ghoreh

 

آسمان غُره

وعده غذایی بین صبحانه و نهار

ash sari

 

آش سری

دختر عمو

anghozi
 
اَنقوزی

پسر عمو

angholi
 
اَنقُلی

آن طور

ochini
 
اُچینی

این جوری

echin
 
اِچین
فلفل
akhelat
 
اَخِلات

سیاه پر رنگ

ozgholot
 
اُذغُلوت

غذایی از آرد گندم

erdalah
 
اِردَلَه

آدم موزی

arghah
 
اَرقه

محکم و قوی

esket
اِسکِت
سکسکه
eskijek
اِسکیجِک
حالا
esah
 
اِسَه

جارویی از بوته ای به همین نام

eshker
اِشکِر
آبستن
oshkom por

اُشکُم پُر

اما
omba
اُمبا

به پهلوی چپ گاو گویند

ou lab

اویی لب

آن جا

ojah
اوجَه

آن طرف

on lakkah

اون لَکَه

آب لمبو

eo ombalah
اِوُمبَلَه

آن سمت

ondim
اوندیم

لب آب (توالت)

oei low

اویی لو

آبدار شد

eo veit

اُو وِیت

آهای
ohon
اُهون

این جا

eijah
ایجَه
ردپا
eiz
ایز

انگار نه انگار

ei sekesh nei

اِیسِکِش نی

این طرف

ein das

این دَس

از این به بعد

ein dowa

این دُوَ

این طرف

ein deim

این دیم

به اندازه

ba ghaydah

با قایـدَ

کاسه
badiyah
بادیَه
آرنج
baleskoo
بالِسکو

گل درخت بِه

bah tai ti

بَه تی تی

برده است

ba ber di
بَبِردی
بشود
be boo
بِبو

سرخ شده

be bish ti
بِبیشتی
تراشیده
be ta shia
بِتاشیَه
ترکید
ba terki
بَتِرکی

لهیده شده

be ti lesti
بِتیلِستی

خوشه برنج

boj
بُج
جویدن
bejo
بِجو

عجله کن

bojomb
بُجُمب
چریدن
ba cheresti
بَچِرِستی
چسبیده
ba ches best
بَچِسبِست

میک زدن

becho
بِچو
خریدی
bakheresti
بَخِرِستی
بخواب
 
bo khos
بُخُس
دوختم
boo doo tom
بودوتُم

شخم زد

be rand
بِراند
تمشک
bore toot

بُرِ توت

زرنگ
ber chegh
بِرچِق

برق زدن

ba re ghesh
بَرِقِش

رم کرد

bo ro mest
 
بُرُمِست

گریه کرد

borme kord

بُرمه کُرد

طله کبک

ba rrah
برَّه

اما زد

ba zzia
بَزّیا
زایید
ba zest
بِزَست

بیخیال شو

ba zenj
بَزِنج
ساخت
be sat
بِسات
سایید
be ssoyi
بِسّویی

میک زدن

bes bej
بِسبِج

داغون کرد ، نیشگون گرفتن

bes berand
بِسبِراند

یخ زد

bese rest
بِسِرِست

پنیر کوزه ای

 
bassoo penir

 

بَسّو پِنیر

سوخت
boo soot
بوسوت
ریخت
beshand
بِشاند
بشکاف
besh kaj
بِشکاج
شکست
besh kest
بِشکِست
بغل
boghal
بُغال
فهمید
be fahmest
بِفَهمِست
افتاد
ba ket
بَکِت
قاپید
ba geni
بَگِنی
گفت
boo goot
بوگوت

تکان دادن

be lakand
بِلَکاندِن

طبقه دوم

bala khana
بالاخانَه

رشد کرده

boo loo lesti
بولولِستی

آتش گرفته

ba layti
 
بَلَیتی
مُرد
bomord
 
بُمُرد

زیر و رو

bone posht

بُنِ پُشت

زیر گلو

bon ghort

 

بُن قُرت

شروع کرد

bona kord

بُنا کُرد

نوشتن
ben vishten
بِنویشتِن
گرفتی
beyti
بِیتی
تاباندن
beto anden

بِتُو آندِن

دوخت
boo doot
بودوت

پاره شد

bo sest
بُسِست
بام
bom
بُم

سنگی استوانه ای برای بام گلی

bom gardan seng

بُم گردان سِنگ

دست و پا چلفتی

bi chooal
بیچوآل

نام گیاهی همانند زرشک

biya lesk
بیالِسک
وایسا
bi ya ssa
بییَسّا

اجازه بده

bi yal
 
بییَل
برید
berbit
 
بِربیت
ببین
beyn
بِین
بیا
bio
 
بیوُ

کفش لاستیکی

pa be jar
پابِجار

بیل زدن با نیروی پا

pa bil
پابیل

تازه راه افتاده

pa pa ti ti

 

پاپا تی تی

پرتاب
per to
پِرتوُ

کنار (حفاظی از بوته)

pares
پَرِس

پر کندن پرندگان

pare moo
پَرِمو

عقب عقب

pas pasa

پَس پَسا

میوه آبگیر شده

pes bel
پِسبِل

به عقب

pasen gera
پَسِنگِرا

پوسته گردو

poo chelak
پوچِلاک

عقب نمانی

pey ni ki yey

پِی نی کی

پیچ خوردن

pit bo khordi

پیت بُخُردی

دستگیره پارچه ای

pite
پیتِه
پدر
piyar
پیَر

پیر شده

pir sho est
پیرشوءِست

شکوفه درخت گردو

pish pishi

پیش پیشی

غلاف لوبیا

pile
پیله

دنبال کرد

peya na kord

 

پِی یَنا کُرد

وصله
pine
پینِه

میوه درخت تا

ta da na
تادانَه

ظرفی ست دایره ای شکل

tabek
تَبِک

شاه تره

tare tondek

تَرِ تُندِک

برعکس
tarsa
تَرسا

احساس دفع ادرار داشتن

tar meyti

تَر مِیتی

درخت تبریزی

tebriz dar

تِبریز دار

آتش

tash
تَش

برق رعد و برق

tash baragh

تَش بَرَق

نوعی گره

halghe cham

حلقه چام

شمارش کردن

khas kor den

خاس کُردِن

دختر خاله

khal ghozi
 
خالقُزی
پسرخاله
khal gholi
 
خالقُلی
خاله
khalek
خالِک

بره کوچک

khali varah

خالی وَرَه

آشنایی خانه زاد

khane kha

 

خانِه خاء

خوب
khojir
خُجیر

خدا نخواسته

khoda ne khasta
خُدانِخَستَه
گلو
kher telagh
خِرتِلاق

نام گیاهی

khar koorooch

خَر کوروچ

کمین کرده

khaf kordi

خَف کُردی

تحویل گرفتن

day beytin

دای بِیتِن

ببند
dabes
دَبِس
بپاش
de pach
دِپاچ
دخترک
de ta rek
دِتَرِک

چوب دستی

da choo
دَچو
چیدن
de chin
دِچین

خراب شد

do khorest
دُخُرِست

بیرن کرد

dar kord

دَر کُرد

زبر
do roj
دُرُج
گنجه
dar doolab

 

دَر دولاب

کامل
dorosteh
دُرُسته
هستن
daren
دَرِن

خرد کردن

de ren ja ten
دِرِنجَتِن
 
dar naz
دَرنَز

حرکت با حس لامسه

da sa soo
دَساسو

دور بریز

dash kon

دَش کُن

چپاندن
de ra ghan
دِرَقان
افتاد
daket
دَکِت
بریز
dokon
دُکُن

خاموش کن

doo koo sh
دوکوش

زهره ترک

del tark
دِلتَرک

رفت تو

del sha

دِل شَ

تند تند زدن قلب

del koo koot mina

 

دِل کوت کوت مینَه

بیا تو

delo
دِلوُ
مغز
dele
 
دِلِه

مثل ماه

deli dana

دِلی دانَه

داخل شدن

de laym
دِلَیم
چسبیده
de masti
دِمَستی

خاموش شد

do mord
دُمُرد

پر میکند

de mey ra
دِمِیرَ
نبودی
de ne bi
دِنِبی
جانیفتاد
da ne kat
دَنِکَت

قیچی پشم زنی

davard
دَوارد

جای زخم

dooj
دوج

آشغال گیاهان

dojal
دوجال
بشقاب
dori
 
دوُری

کوزه بزرگ ماست زنی

dooshan
دوشان

دوبار شخم زدن

doogoo
دُگوُ

چوبی به شکل 7 برای همزدن علوفه

do kha la
دُخالَه
خمیازه
dahan yas

دَهَن یاس

فول، پُر

deyti
دِیتی
صورت
dim
دیم

آب بینی

zek
ذِک

قسمتی از پالان

raneki
رانِکی
ردیف
rach
رَچ
کبک
zarech
زَرِچ

آدم بی تعصب

zar de goosh
زَردِگوش
وسواس
zeydi
 
زِیدی
سرپایینی
sarjiri
سَرجیری
سربالایی
sar joo ari
سَرجوَری
همهمه
sarshool
 
سَرشول

روشن کن

soo kon

سو کُن

سنجاق سر

soske
سوسکِه
شلغم
sha lom
شَلُم

آدم موزی

shoosh gir

شوش گیر

غنچه
ghorche
غُرچِه
کلاغ
gholach
غُلاچ

صدای حیوانات

farnash
فُرناش
دیگ
ghazghan
قَزقان
سرشیر
gheymagh
قِیماغ

صندلی کوچک

katel
کَتِل

وسیله ای برای ریسیدن پشم

kotelan
کُتِلان

جمع و جور

kerch
کِرچ

سیاه سفید

kolach
کُلاچ
 

 

 

 
آیا شما با حذف کلمات شرقی و غربی ازکلمه الموت شرقی و الموت غربی موافق هستید؟

نام کاربری :

کلمه عبور :

:: عضویت در باشگاه هواداران


مشاهده تصاوير ارسالي کاربران(گالري تصاوير)

ضرب المثل هاي الموتي

روستاهاي الموت

گويشهاي الموتي

ارسال نظرات

 
       

:: برگ نخست      :: درباره الموت      :: اخبار  الموت      :: وب گردی     :: گردشگری      :: ارتباط با ما

     

تمامــی حقـــوق این وب سایــت متعلــق اســت بــه سایت الموت من و برای این گروه محفوظ است


طراحی سایت توسط پارس فناوران